شرایط پرداخت در محل کاشی و سرامیک ماناتایل

بازرگانی کاشی و سرامیک ماناتایل خدمات ویژه ای را برای شما مشتریان عزیز در نظر گرفته تا با اطمینان بیشتر و پس از دریافت سفارش و مطمئن شدن از تعداد، طرح و درجه کاشی ارسالی و تطبیق داشتن با سفارشات، نسبت به پرداخت مبلغ اقدام نمائید.

همچنین میتوانید موارد زیر را مطالعه بفرمائید: