جهت سفارش کاشی با واحد فروش ماناتایل تماس بگیرید.

درخواست کاشی و سرامیک

با تکمیل کردن فرم ذیل کارشناسان فروش ماناتایل با شما تماس خواهند گرفت.

ساعت کاری فروشگاه :

تلفن پشتیبانی ۲۴ ساعته فروشگاه: ۰۹۱۶۲۱۶۱۴۱۰

ساعت کاری بازرگانی :

تلفن پشتیبانی ۲۴ ساعته بازرگانی: ۰۹۱۶۲۱۶۱۴۰4

جهت ذخیره سازی اطلاعات تماس ماناتایل دوربین موبایل خود را برروی QRCode بگیرید:

qrcode
اسکن کد ماناتایل