جهت سفارش کاشی با واحد فروش ماناتایل تماس بگیرید.

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

درخواست کاشی و سرامیک

با تکمیل کردن فرم ذیل کارشناسان فروش ماناتایل با شما تماس خواهند گرفت.

ساعت کاری فروشگاه :

شنبه 8:00 تا 13:00 و 18:00 تا 22:00
یکشنبه 8:00 تا 13:00 و 18:00 تا 22:00
دو شنبه 8:00 تا 13:00 و 18:00 تا 22:00
سه شنبه 8:00 تا 13:00 و 18:00 تا 22:00
چهارشنبه 8:00 تا 13:00 و 18:00 تا 22:00
5شنبه 8:00 تا 13:00 و 18:00 تا 22:00
جمعه تعطیل

تلفن پشتیبانی ۲۴ ساعته فروشگاه: ۰۹۱۶۲۱۶۱۴۱۰

ساعت کاری بازرگانی :

شنبه 8:00 تا 15:00
یکشنبه 8:00 تا 15:00
دو شنبه 8:00 تا 15:00
سه شنبه 8:00 تا 15:00
چهارشنبه 8:00 تا 15:00
5شنبه 8:00 تا 15:00
جمعه تعطیل

تلفن پشتیبانی ۲۴ ساعته بازرگانی: ۰۹۱۶۲۱۶۱۴۰۰

جهت ذخیره سازی اطلاعات تماس ماناتایل دوربین موبایل خود را برروی QRCode بگیرید:

qrcode
اسکن کد ماناتایل

محصولات ماناتایل بر اساس